Croeso i Arolwg Boddhad Cwsmeriaid Optegwyr Boots.

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth gonest ac yn ei ddefnyddio i wella profiad y cwsmer ar bob cyfle. Diolch i chi am gymryd amser i gwblhau ein harolwg.

I ddechrau arni llenwch y meysydd isod.

Nodwch y cod o’ch gwahoddiad

Dewiswch ddyddiad eich ymweliad

/ /

Dewiswch eich rhyw

 

Hoffai Boots a’i brosesydd, Service Management Group, LLC (“SMG”), gasglu data o’ch cyfrifiadur a’ch porwr, yn cynnwys eich cyfeiriad IP a’ch parth, gwybodaeth cwcis, a phriodoleddau meddalwedd a chaledwedd. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth yma i hwyluso cyfathrebu rhwng eich dyfais a’n systemau ni, i gynnal arolygon, sicrhau cywirdeb arolygon, canfod ac atal twyll, cyflawni ymchwil i'r farchnad, gweinyddu a gwella ein gwefan a rhaglenni, a dadansoddi defnydd o a gwella a hybu Gwasanaethau SMG. Mae SMG yn prosesu'r data a gesglir yn yr Unol Daleithiau. Mae mwy o wybodaeth am breifatrwydd SMG ac arferion dargadw data ar gael drwy’r ddolen isod. Drwy glicio “continue | start” rydych yn cytuno i ddefnydd cwcis a thechnolegau casglu data eraill. I weld sut mae Boots yn trin eich data, edrychwch ar y ddolen Polisi Prefatrwydd Boots isod.

Powered by smg Service Management Group